O společnosti

Základní pravidla hry zvané holmesologie pocházejí od R. A. Knoxe, který v roce 1911 přednesl památnou přednášku Studies in the Literature of Sherlock Holmes. Ta se o něco později - v roce 1934 - stala základem pro vznik prvních holmesologických spolků. Dnes jich na celém světě existuje okolo 760.

Naše Společnost vznikla v podstatě 13. května 2000, kdy proběhlo první veřejné oznámení o jejím vzniku, a to na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. Zde měla svůj holmesovsky laděný stánek stanice Český rozhlas 3 - Vltava a během hodinového pořadu ing. Aleš Kolodrubec vyhlásil založení Společnosti. Později byl podán návrh stanov nevýdělečného občanského sdružení, který byl nakonec přijat a 4. října 2000 došlo k oficiální registraci Společnosti. V listopadu (25. 11. 2000) se v Praze sešlo 12 zakládajícich členů a Společnost začala fakticky fungovat.


Zakladateli jsou: zleva stojící Ing. Aleš Kolodrubec (President), pan Miroslav Kučera (Vicepresident) sedící pan Rudolf Čechura (Odporný poradce).

o nasJako president byl zvolen ing. Aleš Kolodrubec a jako vicepresidenti pak paní Zora Wolfová, renomovaná překladatelka z anglického jazyka (též některých připadů z Díla), a pan Miroslav Kučera, emeritní podplukovník Ústřední kriminální policie. Ve výboru došlo k mírné změně v obsazení - 11. 1. 2003 paní Wolfovou nahradila paní Anna Oplatková a 6. 1. 2007 paní Oplatkovou nahradil JUDr. Martin Kloubek.

Od 6. 1. 2007 bude následující čtyři roky Společnost řídit Výbor ve složení:
ing. Aleš Kolodrubec, president
Miroslav Kučera, vicepresident
JUDr. Martin Kloubek, vicepresident